Program

DZIEŃ I – 12 PAŹDZIERNIKA 2022 (ŚRODA)

Centrum Kreatywnej Kultury
(przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury)

ul. Sienkiewicza 11, Zielona Góra

9.30 – Rejestracja gości

Bufet kawowy

10.00 - Otwarcie Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2022.
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Wacław Maciuszonek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ – Kierownik Katedry Polityki Regionalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prowadzenie Kongresu:

 • Marcin Nowak – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
10.10 – Nowa rzeczywistość gospodarcza. Na co się przygotować?
 • dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH – Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
10.30 – Elektroenergetyka w Polsce 2022 z wyników i wyzwań – wybrane
 • Herbert Leopold Gabryś – ekspert ds. górnictwa i energetyki
10.50 – Polska i Lubuskie w dzisiejszym świecie. Czy jesteśmy w stanie zatrzymać inflację?
 • Czy można było zatrzymać inflację?
 • Koszty i konsekwencje szalejącej inflacji.
 • Jak budować konkurencyjną gospodarkę w nowych realiach? Skąd wziąć na to środki?
 • Co dają nam fundusze europejskie? Czy nowoczesna gospodarka ma szansę bez odpowiedniego wsparcia?

Prelegenci:

 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Janusz Jasiński – Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH – Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
 • dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ – Kierownik Katedry Polityki Regionalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
 • Marek Wójcik – Pełnomocnik Zarządu – Ekspert ds. legislacyjnych, Związek Miast Polskich

Moderator:

 • Mikołaj Chrzan – Szef redakcji lokalnych i Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej
12.00 – Przerwa kawowa
12.20 – Nowa rzeczywistość społeczno-gospodarcza.
 • Przerwane łańcuchy dostaw. Czy da się produkować lokalnie a sprzedawać globalnie? Rynek pracy – co się zmieniło? Co nas czeka?
 • Zielona energia – czy pozwoli uniezależnić się nam od rosyjskich surowców?
 • Odbudowa Ukrainy – szansą dla polskich przedsiębiorców?
 • W jakiej kondycji są polskie przedsiębiorstwa? Czy czekają nas masowe zamknięcia firm?

Prelegenci:

 • Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Krzysztof Pałgan – Prezes Zarządu RELPOL S.A.
 • Renata Gabarkiewicz – Prokurent Silcare
 • Mateusz Walewski – Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Jacek Starościc – Prezes Zarządu Perceptus

Moderator:

 • Mikołaj Chrzan – Szef redakcji lokalnych i Zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej
13.30 – Lunch
14.00 – Kosmiczne szanse Lubuskiego.
 • Park Technologii Kosmicznych wielką szansą dla całego regionu.
 • Wyzwania i szanse dla sektora kosmicznego.
 • Krajowy Program Kosmiczny i Polskie prawo kosmiczne.
 • Jak inne branże skorzystają na rozwoju sektora kosmicznego?

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz – Kierownik oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zielonej Górze
 • prof. dr hab. Zbigniew Kłos – Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.
 • Grzegorz Zwoliński – Prezes SatRevolution S.A.
 • Paweł Poncyliusz – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej
 • dr Jakub Ryzenko – Szef Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Aleksander Nowak – Hertz New Technologies Sp. z o.o.

Moderator:

 • Łukasz Wilczyński – Współzałożyciel oraz Prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Konsultant komunikacyjny specjalizujący się w technologiach i innowacjach
15.10 – Zakończenie I dnia Kongresu Gospodarczego - Lubuskie 2022.
Skip to content