Program

DZIEŃ I – 6 PAŹDZIERNIKA  2021 (ŚRODA)

 

Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

10.00 - 10.30 – Inauguracja Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2021

Wystąpienia:

 • Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu RP
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Wacław Maciuszonek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • Janusz Jasiński – Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Prowadzenie:

 • Bartłomiej Jędrzejak – dziennikarz TVN
10.30 - 11.45 – Panel I – Strategicznie o Lubuskim
 • Gospodarka 4.0, czyli wyzwania, trendy i kierunek rozwoju nowoczesnych usług
 • Zielona gospodarka – innowacyjne technologie z szacunkiem dla natury
 • Cyfryzacja gospodarki jako koło zamachowe dla nowych modeli biznesowych
 • Nowy unijny budżet szansą dla firm

Uczestnicy panelu:

 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ – Poseł na Sejm RP
 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – Prorektor ds. współpracy z gospodarką UZ
 • Jeremi Mordasewicz – Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
 • Tomasz Robaczyński – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Tomasz Makarski – Globalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu LUG S.A.

Moderator:

 • Marcin Piasecki – Redaktor Zarządzający Dziennika Rzeczpospolita
11.45 - 12.15 – Przerwa kawowa, rozmowy kuluarowe
12.15 - 13.30 – Panel II – Innowacyjny przemysł – wyzwania dla tradycyjnych branż przemysłu
 • Współpraca i kooperacja a nie rywalizacja – klaster jako sposób na lepszą współpracę
 • Międzynarodowy handel i relacje gospodarcze po pandemii
 • Jak animować współpracę dużych firm ze start-upami – innowacje w sektorach tradycyjnych
 • Przemysł kosmiczny i innowacje medyczne w życiu codziennym

Uczestnicy panelu:

 • prof. dr hab. Zbigniew Kłos – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP
 • Krzysztof Burda – Przewodniczący Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności
 • Roman Mizerny – Wiceprezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego
 • Jacek Starościc – Prezes Zarządu Perceptus Sp. z o.o.
 • Jakub Szczepański – Przewodniczący Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej UZ
 • dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UZ – Wydział Zarządzania UG

Moderator:

 • Marcin Piasecki – Redaktor Zarządzający Dziennika Rzeczpospolita
13.30 – 14.00 – Lunch
14.00 – Zakończenie I dnia Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2021
Skip to content