Prelegenci

Elżbieta Anna Polak

Wykształcenie:
Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie oraz kursy i szkolenia m.in. w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie /w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE/, w Global Business Center w Warszawie /w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania/ w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk /w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów/.

Doświadczenie zawodowe:
W administracji publicznej pracuje od 37 lat, a w samorządzie od 27.
Od maja 1980 r. do listopada 2002 r. pracowała w Urzędzie Gminy i Miasta Małomice na stanowiskach: inspektora, sekretarza gminy i miasta /1991-1998/ oraz burmistrza Małomic/1998-2002/.
W latach 1998-2002 była Radną Powiatu Żagańskiego i Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Od 2002 r. do 31 marca 2007 r. na stanowisku dyrektora gabinetu Prezydenta Miasta Zielona Góra zajmowała się współpracą zagraniczną, promocją miasta i zarządzaniem projektami UE.
Od 1 kwietnia 2007 r. do 21 sierpnia 2008 r. była dyrektorem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalnego Ośrodka w Zielonej Górze, gdzie odpowiadała za zarządzanie projektami UE, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla samorządów terytorialnych.
Od sierpnia 2008 r. do listopada 2010 r. była wicemarszałkiem województwa lubuskiego, a następnie od listopada 2010 r. do dziś pełni funkcję Marszałka Województwa Lubuskiego.
To pod jej nadzorem region zdobył II miejsce w Polsce i nagrodę 55 mln. Euro za dobre wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który nadzoruje od 2008 r. W 2014 roku pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak przygotowany został Regionalny Program operacyjny Lubuskie 2020, który jest obecnie z powodzeniem wdrażany w województwie lubuskim.
W 2013 r w konkursie Złotych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów, otrzymała Złotą Antenę w kategorii Człowiek Roku, za to, że „jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa”. W 2013 roku odznaczona medalem Pro Patria za za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W 2014 roku odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej w Polsce i na świecie oraz za propagowanie idei samorządności. Tego samego roku uhonorowana złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu. W 2015 roku, w 25 rocznicę odrodzenia samorządu w Polsce z rąk Prezydenta RP odebrała Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2016 roku marszałek uhonorowana została Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Kapituła doceniła marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego.

Aktywność społeczna:
Była wiceprzewodniczącą Rady Programowej Spółki Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. Była również członkiem Zarządu MKS „Iskra” Małomice i kierownik sekcji kajakowej, a także Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Lechia Zielona Góra.
W latach 2007-2008 była Członkiem Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubuskiego.
Od 2011 roku jest przedstawicielem ZWRP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
Od stycznia 2011 r. jest członkiem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni także funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. Pełni również funkcję Przewodniczącej Rady do Spraw Rozwoju Województwa Lubuskiego. Elżbieta Anna Polak jest pomysłodawczynią i realizatorką Lubuskiego Kongresu kobiet oraz programu aktywizacji młodych Młodzi On-Life, a także dedykowanego im Budżetu Inicjatyw Obywatelskich. Za propagowanie polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji w 2014 roku uhonorowana została tytułem Ambasadora Równości.
Od 2007 r. jest Radną Województwa Lubuskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od 2003 roku.

dr Henryka Bochniarz

Doktor ekonomii, założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Wiceprzewodnicząca, Członkini Prezydium Rady Dialogu Społecznego, odegrała istotną rolę w dialogu pomiędzy rządem, pracodawcami a związkami zawodowymi. Należy do think-tanku EuropeanCouncil on Foreign Relations. Od 2000 roku przewodniczy Polsko-Japońskiemu Komitetowi Gospodarczemu. W latach 2006-2014 pełniła funkcję prezesa Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. Zasiada w radach nadzorczych Unicredit, TP SA i FCA Poland SA.
Była minister przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991). Kandydatka na urząd Prezydenta RP (2005).
Zaangażowana w działalność społeczną. Utworzyła Fundację Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich. Działa w Fundacji Sztuki im. Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w Zakopanem. Pomysłodawczyni i wieloletnia współfundatorka Nagrody Literackiej NIKE dla najlepszej książki roku. Współtwórczyni Kongresu Kobiet i orędowniczka zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym.
Laureatka Nagrody Kisiela oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce oraz działania ponad podziałami politycznymi. Odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz japońskim Orderem Wschodzącego Słońca, Złotą i Srebrną Gwiazdą. W 2014 Newsweek umieścił ją w rankingu 10 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, zaś w 2015 znalazła się na liście „50 Polek, które się liczą” w zestawieniu Gazety Wyborczej.

mgr Wojciech Szafrański

Prezes Zarządu Szpitala specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.
Absolwent Wydziału Prawa i administracji UJ w Krakowie. Jako sprawny menadżer dokonał zmian w systemie finansowym i organizacyjnym , doskonalącym Samodzielny Publiczny zakład Opieki zdrowotnej w Bochni, zajmując stanowisko Dyrektora Naczelnego przez okres 9 lat (2003-2012). W marcu 2011 roku podjął się zarządzania Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., na stanowisku Prezesa Zarządu. Poprzez swoje doświadczenie oraz umiejętności menedżerskie wyprowadził placówkę z zapaści finansowej, umiejętnie opracowując i wdrażając program restrukturyzacji szpitala z zachowaniem inicjatyw ukierunkowanych na rzecz Pacjenta, ochronę zdrowia, rozwój inwestycji oraz poprawę wyniku finansowego. Jego działania są ukierunkowane na utrzymanie równowagi pomiędzy innowacyjnością i rozwojem kierowanej placówki.

dr hab. Waldemar Sługocki

W 1997 r. ukończył nauki polityczne i dziennikarstwo na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 r. odbył studia podyplomowe z zakresu badań i analiz strategicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2014 r. – doktora habilitowanego nauk społecznych. Autor ponad 100 artykułów naukowych.

W latach 1997–98 pracował jako urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, a po reorganizacji struktur administracyjnych w wyniku nowego podziału administracyjnego państwa został zastępcą dyrektora w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Od 2003 r. jest nauczycielem akademickim, obecnie profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 2007–08 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Żagania. W latach 2010–11 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w 2015 r. – sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W Sejmie VII kadencji był członkiem Komisji do Spraw Unii  Europejskiej, Komisji Spraw Wewnętrznych i Komisji Administracji i Cyfryzacji.

Bartosz Arłukowicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i studiów MBA w Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii. Ma uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Pracował m.in. w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wykładowca PUM. Za swą działalność na rzecz dzieci uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu (2006 r.) i przyznawaną przez najmłodszych szczecinian nagrodą „Brzdąca”.

W latach 2002 – 2007 zasiadał w Radzie Miasta Szczecina, w której w latach 2002 – 2006 przewodniczył Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
Od 2007 r. poseł na Sejm RP, członek Komisji Zdrowia i Komisji Spraw Zagranicznych. Od listopada 2009 r. do października 2010 r. wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces.
W 2011 r. sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W latach od 2011 – 2015 minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

W Sejmie VIII kadencji przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

dr Paweł Pudłowski

Dr Paweł Pudłowski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, przedsiębiorca, menadżer, działacz społeczny i sportowy, doktor ekonomii, polityk.
Dr Paweł Pudłowski posiada międzynarodowe doświadczenie – pracował dla BP International m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Turcji, Indiach i Niemczech. Był również wiceprezesem Polskich Linii Lotniczych LOT; Dyrektorem Rozwoju dla Marathon Oil Poland i Prezesem Zarządu EnergoGas.
Paweł Pudłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Summa Cum Laude), stypendystą UE – studia w Leeds (WB), doktorem nauk ekonomicznych nadanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie; Dyrektorem Górniczym (drugiego stopnia); posiada tytuł Lean – Six Sigma Master Black Belt. Ukończył szkolenia Business Executive na Harvard Business School, INSEAD, Ashridge.
Dr Pudłowski był członkiem Zarządu Polskiego Związku Tenisowego, Wiceprezesem Rotary International w Warszawa City Club, Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Żonaty, dwoje dzieci.

Christopher Todd

Urodzony w Szkocji, ma podwójne obywatelstwo brytyjskie i francuskie. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Edynburgu i filozofię na Uniwersytecie w Paryżu.
Pracował w brytyjskiej służbie cywilnej w Londynie, a następnie od 1995 r. jako administrator w Komisji Europejskiej w Brukseli. Od 1 stycznia 2000 r. pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Kierownik Działu ds. współpracy zewnętrznej; był odpowiedzialny za współpracę z Niemcami i Holandią, Słowacją, Włochami i Maltą, a od 1 czerwca 2017 roku Kierownik Działu ds. Polski.
Jednostka dla Polski jest odpowiedzialna za programy polityki spójności UE w Polsce (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności). Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w ramach polityki spójności. Projekty obejmują główne inwestycje transportowe i środowiskowe, a także inwestycje w innowacje, badania i rozwój, wsparcie biznesowe, technologie informacyjno-komunikacyjne i efektywność energetyczną.

 

 

 

Zygmunt Rafał Trzaskowski

Zygmunt Rafał Trzaskowski – Założyciel i Dyrektor Generalny Hertz Systems Ltd.
Firma specjalizuje się w zaawansowanych systemach bezpieczeństwa, wojskowych systemach obronnych, nawigacji satelitarnej GNSS oraz technologiach kosmicznych.
Hertz Systems współpracuje między innymi z Europejską Agencją Kosmiczną, Europejską Agencją Obrony oraz agencjami NATO. Spółka posiada także Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Najwyższego Stopnia – NATO SECRET, UE SECRET oraz ESA SECRET.
Ponadto Zygmunt Rafał Trzaskowski jest Wiceprzewodniczącym Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.
Hertz Systems działa na rynku od blisko 30 lat, zatrudniając około 200 pracowników w tym ponad 100 naukowców i inżynierów. Przedsiębiorstwo posiada własny Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Produkcji. Firma współpracuje z wieloma jednostkami uniwersyteckimi
i naukowymi, tworząc podwaliny polskiej kadry sektora kosmicznego i systemów specjalnych opartych na technologii kosmicznej.
W 1996 roku firma otrzymała koncesję MSWiA, rozpoczynając w 2001 roku projektowanie
i produkcję sprzętu wojskowego oraz systemów satelitarnych dla Polskich Sił Zbrojnych jak również rozpoczęła realizację projektów tajnych dla wojska i administracji rządowej. Hertz Systems jako pierwsza europejska firma i jedna z pierwszych firm na świecie zaprojektowała i wdrożyła wojskowy platformowy odbiornik GPS HGPST z modułem kryptograficznym SAASM. Firma realizuje także projekty dla NATO. Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku, Hertz Systems rozpoczął realizację projektów kosmicznych. Firma jest członkiem konsorcjum projektującego pierwszego polskiego satelitę przemysłowego SAT-AIS-PL, a także współpracuje z ESA, Europejską Agencją GNSS, Polską Agencją Kosmiczną i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Hertz System opracowuje także odbiornik satelitarny Galileo z modułem kryptograficznym PRS dla służb publicznych w państwach Unii Europejskiej.

Ekspertyza Hertz Systems to także systemy bezpieczeństwa. Unikalne na skalę światową rozwiązania w tym zakresie to system ochrony antydronowej Jastrząb oraz sprzęt komputerowy klasy TEMPEST zapewniający bezpieczeństwo danych cyfrowych.

Generał Mirosław Hermaszewski

Lotnik i kosmonauta, generał brygady, pilot Wojska Polskiego. Pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos. W latach 1983–1989 prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, w latach 1998-2000 przewodniczący Krajowej Rady Lotnictwa. Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata, członkiem Kapituły medalu Akademii Polskiego Sukcesu. Od 1979 roku członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Założyciel i aktywny członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczestników Lotów Kosmicznych.

Generał Hermaszewski w trakcie swojej misji w kosmosie pełnił rolę kosmonauty-badacza i intensywnie pracował nad przeprowadzeniem eksperymentów:
1.  „Syrena” była doświadczeniem badającym krystalizację półprzewodników w stanie nieważkości.
2. „Smak” badał zmiany w odczuwaniu smaku wywołane przebywaniem w stanie nieważkości. Wiadomo, że pokarmy smakują w kosmosie inaczej, a polscy badacze zbudowali narzędzie (Elektrogustometr), które wytwarzało na języku smak metaliczny lub słony przepuszczając przez ciało prąd o różnym natężeniu.
3. „Relaks” sprawdzał, jaki rodzaj wypoczynku najefektywniej regeneruje kosmonautów.
4. „Kardiolider” badał zmiany tętna kosmonautów w różnych fazach lotu. Na potrzeby tego eksperymentu zbudowano urządzenie Kardiolider-D01 – 200-gramowy miernik tętna z własnym zasilaniem.
5. „Zdrowie” było eksperymentem wykorzystującym lot Hermaszewskiego, ale nieprowadzonym w kosmosie. Chodziło o pomiar wydolności organizmu przed startem i po powrocie na Ziemię.

prof. dr hab. Iwona Stanisławska

Profesor i dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalistka od związków Słońce-Ziemia, pogody kosmicznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów naukowych często jako lider i organizacji międzynarodowych z wyboru także we władzach tych organizacji.

 

Zbigniew Burdzy

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 1996 r. W latach 1999 – 2016 pracownik Ministerstwa Gospodarki, gdzie pełnił obowiązki związane z wsparciem polskich przedsiębiorców w ramach polskich placówek dyplomatycznych na terenie Niemiec (w latach 2003-2006 oraz 2008-2013). Od 2013 r. zaan­gażowany we wspieranie polskiego sektora kosmicznego w ramach Ministerstwa Gospodarki. Pracownik Polskiej Agencji Kosmicznej od 2016 r. Przedstawiciel PAK do grupy zadaniowej ds. harmonizacji tech­nologii ESA-THAG (ESA Technology Harmonisation Advisory Group) oraz Rady Programowej Europejskiej Agencji Kosmicznej ds. lotów załogowych, mikrograwitacji i eksploracji (Program Board on Human Spaceflight, Microgravity and Exploration). Pełni także funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. współpracy z EUMETSAT (National Indu­strial Focal Point for EUMETSAT). Członek zespołu zadaniowego (Task Force ESA-PL) ds. Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu realizowanego przez Europejską Agencję Kosmiczna w latach 2013-2019.

 

Fatima Ouali

Fatima Ouali jest starszym Project Managerem na Universcience (Paryż), pierwsza europejska nauka
Centrum zajmujące się promowaniem kultury, nauki i technologii na całym świecie.
Z prawie 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, marketingiem i międzynarodowymi
kontaktami, jest bardzo zaangażowana w rozwój nowych koncepcji dla dzieci i rodzin, łącząc wypoczynek, naukę i edukację. Zarządzała udanymi projektami w Europie, Północnej Afryce i Bliskim Wschodzie, w skład których wchodziły infrastruktura, wystawy i wydarzenia specjalne). Jest menadżer ds. współpracy międzynarodowej, pracownik Cité des Sciences et de l’Industrie – paryskiego ośrodka naukowego Miasto Nauki i Przemysłu.

Celem ośrodka jest upowszechnianie wiedzy naukowej i technicznej wśród społeczeństwa, szczególnie młodzieży oraz promowanie publicznego zainteresowania nauką, badaniami i przemysłem. Ośrodek naukowy został otwarty w 1986r. Ma 30 tys. m kw. powierzchni wystawowej z czego 5 tys. m kw. przeznaczona jest tylko dla dzieci w wieku od 2-12 lat. Ośrodek odwiedza rocznie 2,5 mln ludzi. Jest to instytucja publiczna, podlegająca Ministerstwu Edukacji i Nauki. Oferta edukacyjna stanowi suplement do programów szkolnych. Centrum naukowe posiada szeroką ofertę: od wystaw po konferencje, warsztaty. Celem jest nauka przez zabawę. Ośrodek to doskonały przykład kooperacji uniwersytetu i partnerów – przedsiębiorców, którzy przekazują instytucji rocznie 2 mln euro wsparcia.

Hanna Stypulkowska-Goutierre

 Mecenas Goutierre specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma szerokie doświadczenie w zakładaniu jednostek i spółek na terenie Francji oraz w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy.

Jako jeden z nielicznych adwokatów może występować przed sądami w krajach UE w językach: francuskim, polskim, angielskim i włoskim. Od 30 lat jest adwokatem w Paryżu. Była założycielką kancelarii BGS Law, po czym Partnerem europejskiej Kancelarii Koan w Paryżu. Obecnie prowadzi własną kancelarie prawną. Mecenas Goutierre jest członkiem MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców, a także nieustannie od 2004 roku pełni funkcje Prezesa Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej we Francji. W 2012 roku została powołana przez paryska Rade Adwokacka na funkcje Przedstawiciela Komisji przyjaźni francusko – polskiej w celu wzmocnienia stosunków miedzy Rada paryska i warszawska oraz wspierania wymian doświadczalnych miedzy adwokatami obydwu krajów. Jako współzałożyciel światowej sieci niezależnych kancelarii. Mecenas Goutierre o potrójnej narodowości (brytyjskiej, polskiej i francuskiej), posługuje się biegle pięcioma językami (francuskim angielskim polskim włoskim i rosyjskim).

Ewa Minge

Najbardziej rozpoznawalna polska projektantka. Uwielbiana we Włoszech, ceniona na świecie za oryginalne, odważne kreacje. W życiu stąpa po twardym gruncie. Od lat odnosi sukcesy w biznesie i angażuje się w pomoc potrzebującym. Uważa, że moda nie może służyć jedynie próżności. Musi także coś dać od siebie.
Od ponad 20 lat prowadzi dom mody Eva Minge. Konsekwentnie buduje wizerunek polskiej, luksusowej marki eksportowej. Ewa Minge od 1996 pokazuje i sprzedaje swoje kolekcje na całym świecie. Na koncie ma pokazy w Berlinie, Mediolanie, Moskwie, Wiedniu, Barcelonie, Madrycie, Genewie, Paryżu, Rzymie, Montrealu, Nowym Jorku. W 2003 roku jako pierwsza Polka została zaproszona na pokaz na Schodach Hiszpańskich w Rzymie podczas prestiżowej imprezy Donna sotto le Stelle. W 2005 roku za zasługi w rozwoju kultury Wiecznego Miasta otrzymała imienny medal od Silvio Berlusconiego, premiera Włoch. Od włoskiej izby mody Alta Moda Alta Roma otrzymała tytuł NextCouture.
W styczniu 2008 miała pierwszy pokaz swojej kolekcji w Paryżu obok Domów Mody Christian Dior i Giorgio Armani. Od tej pory regularnie prezentuje się podczas Paris FashionWeek. We wrześniu 2010 Ewa Minge po raz pierwszy zaprezentowała swoją kolekcję Ready to Wear podczas Mercedes Benz New York FashionWeek.
Jej najnowsza kolekcja „Black Butterflies” została przyjęta owacyjnie podczas Paris HauteCoutureFashionWeek 2015. „The Telegraph” umieścił nawet jedną z paryskich kreacji w zestawieniu „38 sukni za które warto umrzeć”. Ewa Minge podkreślała w odpowiedzi, że wolałaby, by jej kolekcje przyczyniły się raczej do ratowania życia. I tak w lipcu 2015 roku narodziła się idea Fundacji Black Butterflies. W listopadzie pokaz mody w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie zainaugurował działania fundacji, a 2016 rok przyniósł otwarcie placówki Dom Życie w Zielonej Górze. Prowadzone tam warsztaty mają nieść pomoc i nadzieję w przechodzeniu przez chorobę do zdrowia.

Bartosz Kubik

Współzałożyciel i Prezes Zarządu w spółce Ekoenergetyka-Polska, wizjoner i mentor. Stworzył międzynarodową firmę, która jest producentem infrastruktury ładowania dla autobusów
i samochodów elektrycznych. Ekoenergetyka powstała w 2009 r. kiedy, o elektromobilności słyszeli tylko pasjonaci. Od początku wyznacza kierunek rozwoju firmy poprzez zarządzanie mające kluczowy wpływ na budowanie jej pozycji lidera systemów ładowania Europy Wschodniej.
Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Elektrotechnika. Swoją codzienną pracą
i pionierskim podejściem do tematu ładowania autobusów elektrycznych wspomaga miasta w Polsce i Europie we wdrażaniu czystego, cichego transportu miejskiego.

dr Piotr Kiciński

Dr Piotr Kiciński, wiceprezes Zarządu Cinkciarz.pl Sp. z o.o. jest absolwentem matematyki i fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży finansowej w zakresie zarządzania ryzykiem, sprzedażą oraz rozwojem produktów. Ukończył prestiżowe egzaminy ACCA, CFA. Od 2012 r. jest związany ze spółką Cinkciarz.pl.
Portal finansowy dostarcza usługę internetowej wymiany walut, płatności, przekazów pieniężnych oraz umożliwia zawieranie transakcji na rynku Forex. Firma należy do organizacji SWIFT, zrzeszającej największe banki oraz instytucje finansowe. Spółka Cinkciarz.pl jest partnerem m.in. Chicago Bulls, a także reprezentacji Walii i Czech w piłce nożnej.

dr inż. Lechosław F. Ciupik

Ekspert w dziedzinie bioinżynierii medycznej. Studia ukończył w Zielonej Górze, stopień doktora uzyskał we Wrocławiu. W trakcie 25 lat pracy wykładowcy akademickiego, zdobył wiedzę nie tylko w dziedzinie badań i ich realizacji, ale także w zakresie nauczania i rozwoju.
Z początkiem przemian gospodarczych w Polsce (1989), Lechosław F. Ciupik założył firmę LfC w Zielonej Górze specjalizującą się we wspomaganiu leczenia chirurgicznego kręgosłupa w dziedzinie “spondyloimplantologii”. Następnie zmodyfikował profil działalności LfC od projektowania i produkcji w kierunku innowacyjnej działalności skoncentrowanej na własnym R&D, IP oraz komercjalizacji, a także wprowadził system edukacyjnoszkoleniowy przygotowania zespołu chirurgicznego.
Kreator innowacyjności w Polsce poprzez upowszechnienie sprawdzonych we własnej firmie LfC haseł: ”If we do… we do it better” (1992), ”Czas (upływający) jest wrogiem innowacji” (2005), ”Wynalazca musi posiadać umiejętności i mieć nosa” (2009), ”Measuring up to nature” (World Exibition, Shanghai 2010), etc.
Doktor L. Ciupik jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji oraz wynalazcą/inventorem około 100 patentów i kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych w krajach całego świata, w tym UE, USA, Chinach i Rosji. Członek kilkunastu specjalistycznych towarzystw naukowych, m.in.: EuroSpine, Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa – Członek Honorowy, Stowarzyszenie Studiów i Leczenia Kręgosłupa, a także recenzent European Spine Journal.
W roku 2007 sprzedał do USA system kręgosłupowy „InSWing”, kompletne IP: patent na implant plus instrumentarium chirurgiczne, technologię produkcji, system dydaktyczny, dane z badań klinicznych; był to pierwszy przypadek w historii powojennej Polski sprzedaży patentu/IP do USA, kraju wiodącego w świecie w tej branży.
W 2017 r. przeszedł na emeryturę lecz pozostał prezesem LfC. Nadal inicjuje rozwój firmy LfC, prowadzi działalność innowacyjną i jest aktywnym wynalazcą, dzielącym się publicznie swoimi doświadczeniami. W wolnych chwilach gra i promuje grę w golfa.

dr Sławomir Kotylak

Ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie w WSP w Zielonej Górze, a także podyplomowe studia informatyczne na Politechnice Zielonogórskiej.
Pracę doktorską w dziedzinie Ekonomii obronił na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług: specjalność naukowa – Ekonomika Usług.
Obecnie jest dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Pracuje również jako Adiunkt w Zakładzie Polityki Regionalnej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Założyciel Fundacji Centrum Przemysłów Kreatywnych „ArtCloud”,
Organizator I Forum Przemysłów Kreatywnych w Zielonej Górze.
W latach 2003 – 2007 pracował w działach – Organizacyjnym, Marketingu oraz Sprzedaży Usług Finansowych PPUP Poczta Polska oddział Poznań.
Od 2010 do 2013 był koordynatorem międzynarodowego projektu Urban Creative Poles finansowanego ze środków Programu INTERREG IV.

 

lek. med. Kazimiera Kucharska-Barczyk 

Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, gdzie spędziła też swoje dzieciństwo i przeszła edukację szkolną. Po skończeniu uczelni związała się z województwem zielonogórskim, gdzie pracuje do dziś. Poświęciła się leczeniu dzieci, zdobywając specjalizacje I i II stopnia z pediatrii. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu hematoonkologii dziecięcej, gdyż te choroby u dzieci i ich leczenie stały się szczególnie bliskie jej sercu.
Przeszła kolejne szczeble kariery, począwszy od asystenta Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, gdzie rozpoczęła pracę 1 lutego 1976 r. Od 1997 roku jest ordynatorem 50-łóżkowego oddziału, a w latach 2011-2017 była zastępca Dyrektora ds. Medycznych zielonogórskiego szpitala.
Pod jej kierunkiem 21 lekarzy uzyskało specjalizację I i II stopnia z pediatrii, większość z nich pracuje
w województwie lubuskim.
Otrzymała liczne odznaczenia państwowe, m.in. Złoty Krzyż Zasługi , resortowe – „za wzorową pracę w służbie zdrowia”, samorządowe – „za zasługi dla województwa lubuskiego” oraz branżowe – Zasłużony Pediatra (przyznane przez Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego).

 

 

Dr Marek Działoszyński 

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Szczecinie. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Swoją ścieżkę zawodową związał przede wszystkim z policją, gdzie służył 32 lata.
Służbę rozpoczął w 1985 od pracy patrolowej. Od lutego 1991 był komendantem Komisariatu policji w Skwierzynie. Od 1999 pełnił służbę w strukturach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. W 2006 r został dyrektorem tejże komórki, w międzyczasie doskonalił swoje kwalifikacje i podnosił kompetencje.
Od listopada 2008 do stycznia 2012 piastował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, gdzie zarządzał ponad 7 tys. ludzi i budżetem ponad 500 mln zł. W tym czasie pełnił też funkcję członka w Radzie Społecznej Szpitala MSW w Łodzi.
10 stycznia 2012 roku został powołany na stanowisko Komendanta Głównego Policji, w lipcu 2014 roku awansował na stopień generalnego inspektora Policji. Funkcję Komendanta Głównego Policji sprawował ponad trzy lata, gdzie zarządzał blisko stutysięczną formacją mundurową i 25 tys. pracowników cywilnych z budżetem około 6,5 mld zł. W tym czasie pracował także w Radzie Społecznej Szpitala MSW w Warszawie. 11 lutego 2015 roku złożył dymisję, przeszedł w stan spoczynku.
29 sierpnia 2017 r. został powołany przez Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na stanowisko Prezesa Zarządu, które piastuje do dziś.
Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.

Robert Dowhan 

ur. 14 lipca 1967 r. Senator Rzeczypospolitej Polskiej VIII i IX kadencji. Ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 1991–2003 był właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Dowhan”. W okresie 1991–2002 pełnił funkcję dyrektora zielonogórskiego oddziału przedsiębiorstwa handlowego MILO. Od 2001 r. był członkiem zarządu, a następnie prezesem Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Od roku 2003 jest prezesem zarządu spółki „Dowhan”. W latach 2006–2011 sprawował mandat radnego Rady Miasta Zielona Góra. Od 2006 do 2013 r. był prezesem Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Sportowa Spółka Akcyjna. Jest także prezesem Fundacji „Falubaz Pomaga”. Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, a także Komisji Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej. Aktywny działacz parlamentarnych grup współpracy bilateralnej, członek zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Maratończyk, entuzjasta sztuki nowoczesnej, specjalista z zakresu marketingu sportowego.

 

 

Wadim Tyszkiewicz

Wadim Tyszkiewicz nieprzerwanie od 2002 r. prezydent Nowej Soli. Ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Mera-Lumel, w 1986 r. otworzył własną firmę – Centrum Komputerowe „Vadim”, którą prowadził do 2002 r. W kolejnych wyborach samorządowych uzyskuje blisko 86% głosów. Jego dewizą jest powtarzane za prezydentem USA „gospodarka głupcze”. Przez 16 lat jego prezydentury Nowa Sól zmniejszyła bezrobocie z 45% do około 7%. Było to możliwe dzięki ściągnięciu wielu inwestorów, którzy dali pracę kilku tysiącom osób nie tylko z miasta, ale również powiatu i regionu. Przez przeszło dekadę miasto stawiane jest za wzór w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych (pierwsze miejsce w Polsce w rankingu „Wspólnoty”). Twórca oraz współtwórca wielu inicjatyw które skupiają lokalne oraz ponadlokalne samorządy, między innymi Związku Międzygminnego Eko-Przyszłość oraz Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SubBus. Sprawował społecznie przez lata wiele funkcji, będąc między innymi prezesem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego czy członkiem Zarządu Związku Miast Polskich.
Prezydent Wadim Tyszkiewicz jest laureatem wielu nagród, ostatnią jest „Ikona Samorządu” wręczona podczas Polskiego Kongresu Samorządności.
Wadim Tyszkiewicz w tym roku kończy 60 lat, aktywnie uprawia sport, prowadzi też działalność społeczną. Ma żonę i troje dzieci.

 

Anna Synowiec

adwokat, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2014-2018. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikację odbyła w Zielonogórskiej Izbie Adwokackiej, od 2011 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką. Specjalizuje się w prawie cywilny, gospodarczym oraz rodzinnym. W Sejmiku przewodniczy Komisji do Spraw Młodzieży i Spraw Obywatelskich..

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Lichtański

lat 37, żonaty, dwoje dzieci J, mgr politologii, licencjat wychowania fizycznego, instruktor piłki nożnej
Od grudnia 2014 Burmistrz Iłowej10-letnie doświadczenie pracy w samorządzie (pracownik biura promocji Miasta Żagań, wiceprzewodniczący rady powiatu żagańskiego).
W nadchodzących wyborach samorządowych jedyny kandydat na Burmistrza Iłowej.
– W mijającej kadencji realizujemy wiele inwestycji edukacyjnych tj. budowa przedszkola, rozbudowa i wyposażenie szkoły podstawowej oraz przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej: projekt o nazwie Wiedza i Magia polega na utworzeniu multimedialnego centrum promocji i edukacji na niedostępnym do tej pory strychu biblioteki. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. drony, aparaty fotograficzne, kamery, rzutniki laserowe, makieta pałacu i system nagłośnienia. Wyposażenie pozwoli na powstanie platformy do rozwoju umiejętności i talentów w zakresie innowacyjnych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Biblioteka – Wiedza i Magia stanie się miejscem nauki obsługi nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, wymiany doświadczeń i promocji gminy.

 

dr hab. inż., prof. nadzw. UZ Andrzej Pieczyński

Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 2012-2016, 2016-2020
ANDRZEJ PIECZYŃSKI w 1978 roku ukończył Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W 1985 roku na Politechnice Warszawskiej uzyskał stopień doktora, stopień doktora habilitowanego w zakresie elektrotechniki otrzymał na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2004 roku.
A. Pieczyński specjalizuje się w dziedzinie sztucznej inteligencji, w a szczególności zastosowaniu logiki rozmytej w systemach ekspertowych oraz modelowaniu i diagnostyce procesów przemysłowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w tym kilku monografii, wypromował 2 doktorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, członkiem Komisji Cybernetyki Technicznej PAN.

 

 

 

Firma uczniowska So!Socks – skarpetki projektowane z pasją

Jesteśmy młodzi wiekiem, ale nie brak nam doświadczenia „starego wyjadacza”. Trzy miesiące sprzedaży wypieków w szkole pozwoliły nam na zgromadzenie kapitału początkowego. W ciągu kolejnych miesięcy zdołaliśmy rozwinąć swój własny, innowacyjny biznes i zyskać poparcie wśród klientów nie tylko z Zielonej Góry, Polski, ale i świata. Wierzymy, że w każdym drzemie chęć wyrażania siebie. Dzięki naszym skarpetkom, które można samodzielnie zaprojektować na naszej stronie internetowej ta chęć w końcu może zostać spełniona!
Wygrana w konkursie „Produkcik 2018” na najlepsze mini przedsiębiorstwo w Polsce, reprezentowanie kraju na międzynarodowych mistrzostwach mini przedsiębiorstw z całej Europy, specjalne uhonorowanie nagrodą Fedex Acces Award za projekt, który najbardziej sprzyja idei globalnej łączności oraz nagroda Debiut Roku na gali Lubuskiego Lidera Biznesu 2018, tylko dowodzi, że drzemie w nas potencjał, który zamierzamy wykorzystać w dalszym rozwoju.

 

dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w której w 2006 roku obroniła rozprawę doktorską: „Rola polimorfizmu genu interleukiny 1 w rozwoju raka żołądka u osób zakażonych helicobacter pylori.”
Od 2014 roku jest kierownikiem Oddziału Hematologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, który w 2018 roku stał się Kliniką i Katedrą Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W czerwcu 2018 została powołana na kierownika Katedry Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2014 roku pełni funkcję Lubuskiego Konsultanta Wojewódzkiego ds. Hematologii. Od 2017 roku jest doradcą do spraw medycznych pani Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

 

 

 

 

 

 

Moderator

Amma Omenaa Mensah

Dziennikarka, przedsiębiorca, właścicielka marki meblowej AMMADORA (www.ammadora.com), współinwestor energooszczędnego osiedla OSADA BORKOWO w Borkowie oraz założycielka i Prezes fundacji OMENAA FOUNDATION.

Szerokiej publiczności znana jest jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna w TVN, TVN24, TVN24BIS oraz TTV. Od kilku lat współpracuje także z telewizją DOMO+, współtworząc i prowadząc program „Domy gwiazd”.

Jest także ekspertką z zakresu autoprezentacji oraz autorką książek „Twoje 3i. Intuicja, indywidualność, inteligencja, czyli kobiece sztuczki nie tylko w biznesie” oraz „Gorzka czekolada”.

OmenaaMensah to kobieta multizadaniowa, która jak nikt inny doskonale łączy biznes z działalnością charytatywną. Jest założycielką i Prezesem Fundacji Omenaa Foundation, w ramach której buduje szkołę dla dzieci ulicy w Ghanie, z której pochodzi jej Tata. Jej chęć pomocy afrykańskim dzieciom, które żyją na ulicy, motywuje ją do inicjowania i realizacji projektów biznesowych, które zasilają konto budowy szkoły.

 

Bartosz Jędrzejak

Jeden z najpopularniejszych prezenterów pogody – dziennikarz, konferansjer, wykładowca. Od lat związany z telewizją. Karierę zaczynał w Telewizji Polskiej. Pracował w Wiadomościach, Panoramie, Teleekspressie, Kurierze, TVP3.
Obecnie jest prezenterem pogody w telewizji TVN, a na co dzień współpracuje z jednym z najchętniej oglądanych programów śniadaniowych – Dzień Dobry TVN.
Ma na koncie wiele wyróżnień i nagród (m.in. Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy RP za debiut dziennikarski, 2 nominacje do Telekamer). Jak sam mówi: teraz czeka już tylko na Wiktora, i Oskara . Często angażuje się w akcje charytatywne i społeczne. Jest ambasadorem stowarzyszenia „Warto jest pomagać” i Drużyny Szpiku, z którą odwiedza małych pacjentów na oddziałach onkologicznych – między innymi za to otrzymał nominację w plebiscycie Gwiazdy Dobroczynności. Znakomicie prowadzi duże imprezy masowe, gale i koncerty, a także konferencje prasowe i wydarzenia medialne (prowadził mi.in. Imprezy WOŚP, koncerty Bajm , Piersi, Budka Suflera, pokazy mody Ewy Minge, Bernarda Hanaoki, Macieja Zienia, oraz wiele imprez telewizji TVN i innych eventów dla firm prywatnych, banków i korporacji).

Marek Czyż

Dziennikarz, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych i publicysta. Pracę dziennikarza rozpoczął w Radiu Top. Wcześniej przez kilka lat współtworzył program Studenckiego Radia EGIDA. W latach 1996–2008, pracownikTVP, prowadzący między innymi: Monitor Wiadomości i Gość Jedynki w TVP1, programy poświęcone wejściu Polski do Unii Europejskiej, programy publicystyczne w TVP3 i Aktualności w TVP Katowice. W TVP pracował także w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP.
W latach 2009–2011 w stacji telewizyjnej TVS prowadził Silesia Informacje, a także programy Kiosk i Gość TVS. Od 30 września 2009 do 2011 był jednocześnie dyrektorem programowym stacji.
Od 2011 pracował w TVP Info. Do połowy lutego 2016 współprowadził Poranek Info, do końca kwietnia 2016 magazyn Forum. Od 18 maja 2014 do 24 lipca 2016 prowadził w TVP Info program Bez retuszu. 25 kwietnia 2016 wrócił do TVP3 Katowice. Był gospodarzem programu Czyżby? a od 30 kwietnia 2016 ponownie prowadził tam Aktualności. Od 9 listopada 2016 współprowadzi serwis informacyjny Nowa TV – 24 godziny, a także programy publicystyczne: Tu i teraz oraz Proste pytanie.

Karol Wójcicki

Pasjonat nocnego nieba, popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, prezenter telewizyjny. Twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage „Z głową w gwiazdach” na Facebooku. Przemierza świat w poszukiwaniu najpiękniejszych zjawisk astronomicznych takich jak całkowite zaćmienia Słońca czy zorza polarna. Przynajmniej jedną noc w miesiącu spędza pod najciemniejszym, bieszczadzkim niebem fotografując Drogę Mleczną. Jednocześnie uwielbia leżeć na tarasie u siebie w domu, wypatrując sypiących z nieba meteorów. Z zarażania swoją astronomiczną pasją innych uczynił sposób na życie. Zorganizował największe na świecie wspólne obserwacje nocnego nieba (ponad 12 tys. osób) oraz wiele innych imprez popularnonaukowych. Częsty gość programów telewizyjnych i radiowych. Współpracownik Gazety Wyborczej. Prowadził programy popularnonaukowe na antenie Discovery Science i TVN Turbo. Nauczyciel astronomii w szkole podstawowej Eureka. W latach 2008-2016 związany z Centrum Nauki Kopernik, Laureat nagrody Popularyzator Nauki 2015 przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową. Tata zapatrzony w swoją najjaśniejszą gwiazdkę – córkę Adę.

 

 

 

 

 

F

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na to, prosimy o jej opuszczenie. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close