Zaznacz stronę

80 znakomitych gości – ekspertów z Polski i Europy, a także przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki i polityki spotkali się dziś w Zielonej Górze, aby rozmawiać o wyzwaniach nowoczesnej Europy, innowacjach, a także zdrowiu. – Rozmawiamy o przyszłości w gospodarce, ale nie tylko. Trzeba rozmawiać, trzeba słuchać przedsiębiorców, organizacji  i instytucji kultury. Trzeba wiedzieć jakie są oczekiwania mieszkańców. Taki kongres to doskonała okazja do konsultacji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Największe w Lubuskiem wydarzenie gospodarcze zainaugurowała debata na temat przyszłości Europy i Lubuskiego. Na wyzwania stojące przed państwami Starego Kontynentu zwracał uwagę Christopher Todd. – Poradziliśmy sobie z bezrobociem, ale wyzwaniem stała się teraz wykwalifikowana kadra, która nadąży za zmieniającą się gospodarką – mówił. Wyzwaniem są też relacje w handlu międzynarodowym oraz wypracowanie pozycji Europy wobec USA i Chin. – W Europie panują bardzo dobre warunki gospodarcze i powinniśmy inwestować w to, co na dłuższą metę okaże się pozytywne i po to, żeby moc konkurować z Chinami i USA. Nie możemy spoczywać na laurach i pozwolić sobie na sytuację, w której nie inwestujemy w innowacje. Musimy wspierać startupy i rozwijać najwyższej jakości usługi i produkty. Musimy w pełni wykorzystywać fundusze, aby stać się gospodarkami konkurencyjnymi, jeżeli nic nie zrobimy teraz, nie będziemy mogli konkurować z innymi – podkreślał.

O wyzwaniach dla Lubuskiego w zmieniającej się Europie mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Podkreślała, że Lubuskie konsekwentnie dąży do realizacji misji jaką jest budowa zielonej krainy nowoczesnych technologii. – Staramy się wyprzedzać teraźniejszość. Mamy diagnozę. I jest dobrze. Wskaźniki gospodarcze szybują i pokazują, że dobrze wybraliśmy cel i inteligentne specjalizacje: zdrowie i jakość życia, zielona gospodarka i innowacyjny przemysł. To się wszystko pięknie łączy, ponieważ mamy ku temu warunki naturalne i potencjał w regionie. Konsekwentnie budujemy taki wizerunek regionu – wyjaśniła marszałek. Zaznaczyła także, że Lubuskie patrząc w przyszłość stawia na innowacje, na młodych i wykorzystanie swoich potencjałów.

O Lubuskim w nowej Europie mówił także Christopher Todd – miłośnik regionu. Podkreślał, że Lubuskie startuje z bardzo dobrej pozycji. – Dziś na spotkaniu Komitetu Monitorującego omawialiśmy rezultaty Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i chciałbym pogratulować pani marszałek, ale i wszystkim którzy przyczynili się do tak ogromnego sukcesu przy wdrażaniu tego programu, bo rezultaty są wspaniałe – mówił. Przekonywał, że nowa perspektywa daje regionowi wiele możliwości rozwoju. – Będzie dużo pieniędzy na badania i rozwój, innowacje, dla młodych ludzi, inwestycje środowiskowe – wyjaśnił. To wszystko doskonale łączy się z przedstawioną przez marszałek wizją regionu. Zachęcał także do przygotowania się do nowego otwarcia i nowego spojrzenia na politykę spójności UE. W jej ramach do Polski trafi 64,4 mld euro. – Już teraz warto przygotowywać strategie regionalne i programy operacyjne. Należy skupić się na zaletach regionu i jego potencjałach, a także na współpracy z innymi krajami i regionami. Należy kontynuować wspaniałą pracę, którą państwo wykonaliście opierając się na inteligentnych specjalizacjach i priorytetach – zaznaczył.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaznaczyła, że Lubuskie już od dawna myśli o przyszłości i dobrze się do niej przygotowuje. – Zbudowaliśmy infrastrukturę, zadbaliśmy o region dostępny transportowo i komunikacyjnie. My też razem z uczelnią stworzyliśmy potencjał pod nowe otwarcie. Zbudowaliśmy parki naukowo-technologiczne, które powadzą badania na zlecenie firm. Dzięki temu w nowej perspektywie będziemy mogli rozwijać i tworzyć produkty innowacyjne. Przygotowanie się do przyszłości, to też inwestycje w edukację: zawodową i wyższą – zapewniała.

O przyszłości myślą także włodarze lubuskich miast i gmin. Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz mówił, że członkostwo w Unii i ciężka praca pozwoliły miastom i miasteczkom podnieść się z kolan i osiągnąć sukces. – Dziś żeby zagwarantować przyszłość, musimy postawić na silną gospodarkę – zaznaczył.

Sukces Lubuskiego i jego gmin zauważyła także Henryka Bochniarz. Zwróciła jednak uwagę, że gospodarka to zmienna i trzeba się na te zmiany dobrze przygotować. – Trzeba z ogromnym uznaniem mówić o tym, że naprawdę potrafiliśmy czas transformacji zagospodarować. Tu wielki szacunek dla pani marszałek i pana prezydenta. To jest niesamowite, co udało się tu osiągnąć. Obecnie koniunktura europejska i światowa nam sprzyja, ale gospodarka rozwija się cyklami. Trzeba się do tego przygotować. Samorząd, biznes, przedstawiciele nauki muszą ze sobą rozmawiać i wspólnie szukać rozwiązań. Musimy wiedzieć, jaki jest plan, bo dla przedsiębiorców najgorsza jest nieprzewidywalność -wyjaśniła.

O wadze tej synergii mówił także senator Waldemar Sługocki. – Kluczowe jest to, aby poszczególne szczeble władzy publicznej ze sobą współpracowały, ale także widziały potrzeby przedsiębiorców, bo to oni tworzą wartość budżetu państwa. Pieniądze unijne są kolejnym źródłem zasilania procesów modernizacyjnych państwa. Abyśmy stawali się coraz bardziej konkurencyjni i żebyśmy mogli przetrwać na rynku musimy być coraz bardziej innowacyjni. Potrzebna jest też współpraca nauki i biznesu – podkreślał.

 

F

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na to, prosimy o jej opuszczenie. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close