Dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką gleb obszarów miejskich, przemysłowych i komunikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem Technosoli), ochroną i rekultywacją terenów zdegradowanych oraz kształtowaniem terenów miejskich. Ta szeroka tematyka obejmuje zgodnie ze współczesnym pojęciem dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka różne elementy presji człowieka wobec środowiska przyrodniczego a także inżynierskie podstawy kształtowania środowiska. Trzecią kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Degradacji, Ochrony i Rekultywacji Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, jest przewodniczącym Zespołu ds. rewaloryzacji terenów zieleni przy Prezydencie Miasta Zielona Góra oraz członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Zielonej Górze. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a w latach 2016-2019 Dziekana tego Wydziału.
Jest autorem licznych opracowań naukowych i projektowych, dotyczących: kształtowania terenów zieleni, przygotowania gleb do różnej funkcjonalności przestrzeni, możliwości przyrodniczego zagospodarowania materiałów odpadowych, wpływu na środowisko przyrodnicze działalności przemysłowo-wydobywczej, rekultywacji leśnej terenów zdegradowanych, przekształceń elementów składowych środowiska przyrodniczego w efekcie zjawisk klęskowych oraz prawidłowości zagospodarowania terenów w świetle proekologicznej polityki regionalnej. Jest promotorem zakończonych sukcesem 4 prac doktorskich, autorem i współautorem: 8 książek, 31 rozdziałów w monografiach, 93 artykułów w czasopismach i 57 materiałów konferencyjnych, 4 zgłoszeń patentowych i 2 wzorów użytkowych, a także autorem około 30 projektów i opracowań badawczo-wdrożeniowych dla przemysłu oraz administracji lokalnej i regionalnej. Prowadził granty badawcze, w tym wspólne z podmiotami gospodarczymi regionu.
F

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na to, prosimy o jej opuszczenie. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close